Čast nam je i zadovoljstvo, što ćemo biti organizatori svih event-a koje će ubuduće organizovati Nacionalna asocijasija turističkih agencija YUTA, sa kojom smo potpisali ugovor o saradnji.

writing-1149962_1920%d1%81

Nacionalna asocijacija turističkih agencija – YUTA osnovana je 16. aprila 1954. godine. Danas okuplja 262 punopravne članice ( turističke agencije i organizatori putovanja ) koje ostvaruju preko 90 % prometa organizovanih turističkih putovanja u Srbiji i 76 pridruženih članica ( hotelska preduzeća, prevoznici, obrazovne institucije, osiguravajuće kompanije…).

Šta je YUTA danas u agencijskoj delatnosti:

– Reprezentativna Asocijacija turističkih agencija,
– Strateški partner ministarstva za poslove turizma, prosvete, spoljnih poslova, unutrašniih poslova, osiguravajućim kompanijama, obrazovnim ustanovama itd.
– Asocijacija sa preko 400 turističkih agencija koje ostvaruju oko 95% organizovanog turističkog prometa, najvećih BUS i RAC organizacija, itd. sa preko 1,5 miliona korisnika usluga,
– Jedina turistička Asocijacija sa web sajtom u top 100 najposećenijih u Srbiji (iz 9.000 gradova i 120 zemalja sveta – godišnje je posećen skoro dva miliona puta).,
– Jedina turistička Asocijacija koja svojim članicama pruža kompletan servis za sve segmente agencijskog poslovanja

Zahvaljujemo se na poverenju!

Club City Hall